Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

1. Siedzibą i obszarem działania "Mega Mocnych"  jest m. st. Warszawa.
2. "Mega Mocni" są placówką opiekuńczo-wychowawczą.
3. "Mega Mocni" jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego są przeznaczeni dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
4."Mega Mocni" są jednostką organizacyjną budżetową Miasta Stołecznego Warszawy, wykonującą zadania za zakresu pomocy społecznej. Z ramienia Urzędu Miasta st. Warszawy placówka podlega pod Biuro Polityki i Projektów Społecznych ul. Niecała 2.
5. Kontrolę nad "Mega Mocnymi" sprawuje  Wojewoda Mazowiecki.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa